امروز برابر است با :3 تیر 1403

Robust Control for Flexible Joint Robots with a Supervisory Control to Remedy Actuator Saturation

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ازگلی- تقی راد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید