امروز برابر است با :28 تیر 1403

REDUCING THE FALSE ALARM RATE OF NETWORK ATTACKS

REDUCING THE FALSE ALARM RATE OF NETWORK ATTACKS WITH THE USE OF HONEY POTS TOGETHER WITH AGENT-BASED INTRUSION DETECTION SYSTEM

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید