امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Measured Impedance At Source Node Of A Distribution Feeder

Title: Measured Impedance At Source Node Of A Distribution Feeder
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Hossein Shateri حسین شاطری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: طراحی الکتریکی Distance Relay شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی Distribution Feeder شبکه های شعاعی Fault Resistance قیود ولتاژ جریان و تلفات Measured Impedance Tripping Characteristic

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید