امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Identification of Modal Series Model of Nonlinear Systems Based on Subspace Algorithms

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی اکبر محمدی -ناصر پریز – حسن شانه چی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید