امروز برابر است با :25 خرداد 1403

High-Speed Parametric FPGA Implementation

High-Speed Parametric FPGA Implementation of FFT/iFFT Blocks for OFDM Transceivers
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید