امروز برابر است با :3 تیر 1403

Fingerprint Classification Based on Spectral Features

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین پور قاسمی – حسن قاسمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید