امروز برابر است با :30 خرداد 1403

Feature Space Analysis for Group Inference in fMRI Data

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسام الدین جهانیان – سید محمد شمس – غلامعلی حسین زاده – حمید سلطانیان زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید