امروز برابر است با :18 خرداد 1402

Decentralized Stochastic Control of Multimatchine Power System

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا صداقتی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید