امروز برابر است با :29 تیر 1403

Characterization of Direct Conversion Transceivers Using Even Harmonic Mixers in Ka-Band for IMDS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرناز شایق- عباس محمدی-عبدالعلی عبدی پور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید