امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ANNs using Intelligent Genetic Algorithms in Diagnostic of Hepatitis

Feature Selection for ANNs using Intelligent Genetic Algorithms in Diagnostic of Hepatitis
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید