امروز برابر است با :1 تیر 1403

A Systolic Array Architecture for Implementing CRC on FPGA Technology

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فلاحتی- خیاط زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید