امروز برابر است با :7 خرداد 1403

A New Speech Enhancement System Based on the Adaptive Thresholding of Wavelet Packets

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: یاسر قنبری- کرمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید