امروز برابر است با :28 تیر 1403

A new approach to bondary layer design in sliding mode control without chattering

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی کرمی ملایی-جوهری مجد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید