امروز برابر است با :7 خرداد 1403

A Modified Speech Enhancement System Based On Thresholding of Wavelet Packets

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: یاسرقنبری- محمد رضا كرمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید