امروز برابر است با :24 خرداد 1403

A Comprehensive Model for Generating ECG Signal Using IPFM Model

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد آیت اللهی – نادر جعفر نیا دابانلو – D.C.McLernon

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید