امروز برابر است با :25 خرداد 1403

A Compact Model of Microstrip Antenna Using FDTD

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد امیر فلاح- رضا مردانی-علی محمدیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید