امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

یک روش کارآمد برای تخمین حالت مولفه اصلی وهارمونیکی درشبکه های توزیع شعاعی

Title:یک روش کارآمد برای تخمین حالت مولفه اصلی وهارمونیکی درشبکه های توزیع شعاعی
Authors: Mahdi Moallem مهدی معلم Behzad Mirzaeeian-Dehkordi بهزاد میرزائیان دهکردی Amir Farrokh-Payam امیر فرخ پیام Hossein Shirvani حسین شیروانی Mohammad Keivanfard محمد کیوانفرد
Organization: شرکت پژوهنده نیرو Niroo Researcher Co.
Keywords: تخمین حالت هارمونیک شبکه شعاعی داده نادرست

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید