امروز برابر است با :4 خرداد 1403

یك ژنراتور القایی سه فاز مجزای جدید با دو سیم پیچ در استاتور با قابلیت تنظیم همزمان فركانس و ولتاژ

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جعفر سلطانی- نوید رضا ابجدی- حسین ابوترابی زارچی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید