امروز برابر است با :28 خرداد 1403

یك كنترل كننده فازی – تركیبی جریان برای اینورتر منبع ولتاژ سه فاز

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین حیدری- روح اله قنبری- محسن احمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید