امروز برابر است با :2 تیر 1403

یك روش جدید برای تخمین مشخصات لایه های پوست با استفاده از فراصوت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید احمد رضا شرافت – محمد حسین میران بیگی – سید وهاب شجاع الدینی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید