امروز برابر است با :3 تیر 1403

یك الگوریتم برای ساختن شبكه های عصبی كوچك با قدرت تعمیم بالا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مجید انجیدنی-محمد رضا میبدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید