امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنترل کننده PI مبتني بر منطق فازي جهت کنترل بار فرکانس…

کنترل کننده PI مبتني بر منطق فازي جهت کنترل بار فرکانس در سيستمهاي قدرت به هم پيوسته
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عارف جليلي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید