امروز برابر است با :29 خرداد 1403

کنترل پروسه های صنعتی وتنظیم پارامترهای کنترل گر PID 

کنترل پروسه های صنعتی وتنظیم پارامترهای کنترل گر PID توسط به كارگيري الگوریتم ژنتیک
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید