امروز برابر است با :13 اسفند 1402

کنترل موقعيت موتور القايي قفس سنجابي…

کنترل موقعيت موتور القايي قفس سنجابي تغذيه شده با اينورتر ولتاژ به روش کنترل برداري جريان
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: احسان كرمي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید