امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنترل مسير ربات

پياده سازي سخت افزاري و مقايسه عملکرد کنترل فازى و روش کنترل کلاسيک پيشنهادي در کنترل مسير ربات
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي اکبر مصدق عنبران

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید