امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کنترل لغزشي ترکيبي براي سيستم هاي غير خطي

کنترل لغزشي ترکيبي براي سيستم هاي غير خطي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد قرباني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید