کنترل لغزشي ترکيبي براي سيستم هاي غير خطي


کنترل لغزشي ترکيبي براي سيستم هاي غير خطي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد قرباني


دیدگاهتان را بنویسید