امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنترل فرکانس برمبنای بارمزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی

Title: کنترل فرکانس برمبنای بارمزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی
Authors: Ali Akbar Gharahveisi علی اکبر قره ویسی Hamid-Reza Mohammad-zadeh حمیدرضا محمدزاده Hadi Faghfoori هادی فقفوری
Organization: دانشگاه شهیدباهنرکرمان Kerman Shahid Ba Honar University
Keywords: توربین های بادی سرعت متغیر ژنراتور القایی تغذیه دوبلمزرعه بادی Demand Based Frequency Control-DBFC کنترل فازی ممدانی Fuzzy Logic Madman Controller کنترل فرکانس بر پایه دیماند Farm Wind

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید