امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

کنترل غير خطي با استفاده از روش خطي سازي ورودي خروجي

کنترل غير خطي با استفاده از روش خطي سازي ورودي خروجي براي سيستم گوي و ميله
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد قرباني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید