امروز برابر است با :25 خرداد 1403

کنترل سرعت و گشتاور دو موتور القایی کوپل شده همراه با بازیافت انرژی

Title: کنترل سرعت و گشتاور دو موتور القایی کوپل شده همراه با بازیافت انرژی
Authors: Ahmad Radan احمد رادان Hamid Afshang حمید افشنگ Pooya Ghani پویا غنی Abbas Abdolmaleki عباس عبدالملکی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: یکسو کننده Rectifier اینورتر Inverter درایو کرامر استاتیک Static Kramer Drive کنترل حلقه بسته Closed Loop Control کوپل مکانیکی Mechanical Coupling

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید