امروز برابر است با :3 مرداد 1403

کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي

کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ميثم اقتداري بروجني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید