کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي


کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ميثم اقتداري بروجني


دیدگاهتان را بنویسید