کنترل دسترسی آگاه از زمينه و مبتنی بر تاريخچه در محيط های محاسباتی فراگير


کنترل دسترسی آگاه از زمينه و مبتنی بر تاريخچه در محيط های محاسباتی فراگير
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید