امروز برابر است با :31 خرداد 1403

کنترل دبی خروجی مخزن با استفاده از روش کنترل تطبیقی

چکیده: کنترل ارتفاع و دبی خروجی مخزن یکی از پر کاربرد ترین پروسه ها در صنعت هستند. بدلیل اهمیت این موضوع شیوه های مختلف کنترل برای آن تعریف می شود مانند کنترل پیش بین، کنترل هیسترزیس، کنترل دو نقطه ای، کنترل PID حوزه زمان و فرکانس، کنترل تطبیقی و… . در این پروژه قصد داریم چگونگی کنترل دبی خروجی یک مخزن را به روش کنترل تطبیقی به طور مفصل توضیح دهیم.
کلمات کلیدی: کنترل تطبیقی-Math Lab – PID – simulink-Scaling

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید