امروز برابر است با :1 خرداد 1403

کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه

Title:کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه
Authors: Ali Yazdiyan Varjani علی یزدیان ورجانی Mostafa Mohammadian مصطفی محمدیان Majid Hossein-poor مجید حسین پور
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: کنترل حداکثر توان سیستم های بادی سرعت نتغیر ژنراتور القایی قفس سنجابی کنترل برداری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید