امروز برابر است با :30 تیر 1403

کنترل حداکثر توان بدون سنسور درسیستم توربین بادی پی ام اس جی

Title: کنترل حداکثر توان بدون سنسور درسیستم توربین بادی پی ام اس جی
Authors: Ali Yazdiyan Varjani علی یزدیان ورجانی Mostafa Mohammadian مصطفی محمدیان Seyyed Mohammad Dehghan Dehnavi سیدمحمد دهقان دهنوی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: توربین بادی ژنراتور سنکرون آهن ربای دائم کنترل حداکثر توان فیلتر شکاف دار تطبیقی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید