امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

کنترل توربین بادی باژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل، جهت کار درنقطه بازده ماکزیمم

Title: کنترل توربین بادی باژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل، جهت کار درنقطه بازده ماکزیمم
Authors: Hassan Monsef حسن منصف Mohammad Sadeghirad محمد صادقی راد Alireza Kahrobaeeian علیرضا کهربائیان
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: توربین بادی ژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید