کنترل تعقیب مسیر ربات های سریال با شبکه های عصبی


کنترل تعقیب مسیر روبات های سریال با استفاده از شبکه های عصبی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید