امروز برابر است با :2 تیر 1403

کنترل بهینه عملکرد موتور رلکتانسی سوئیچ شونده بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

Title: کنترل بهینه عملکرد موتور رلکتانسی سوئیچ شونده بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
Authors: Mohammad Reza Besmi محمدرضا بسمی
Organization: دانشگاه شاهد Shahed University
Keywords: موتور سوئیچ رلکتانس Switched Reluctance Motor الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm مدار معادل مغناطیسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید