کنترلر مسیر ربات توسط یک سیستم هیبرید


مدل سازی و پیاده سازی سخت افزاری کنترلر مسیر ربات توسط یک سیستم هیبرید
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید