امروز برابر است با :7 خرداد 1403

کنترلر مسیر ربات توسط یک سیستم هیبرید

مدل سازی و پیاده سازی سخت افزاری کنترلر مسیر ربات توسط یک سیستم هیبرید
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید