کتاب راهنما برای مهندسین تاسیسات الکتریکی


یک کتاب راهنما برای مهندسین تاسیسات الکتریکی که کاملا آموزشی و مصور است. این کتاب را از سایت Mike Holts گرفتم که در تهیه مجموعه هایی از این دست ید طولایی دارد و کارش حرفه ای و منحصر بفرد است.
رمز : epd-docs


دیدگاهتان را بنویسید