امروز برابر است با :30 تیر 1403

کاهش نویز سیگنال گفتار و افزایش قابلیت فهم کلام با استفاده از روش بازسازی تطبیقی طیف سیگنال

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: میثم منسوب بصیری- سید محمد احدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید