امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

کاهش دقت عملکرد رله ديستانس در حفاظت خطوط انتقال با حضور CVT و TCSC

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: یاسر دامچی، احسان نصر آزادانی، میثم محمدی
دانشگاه زنجان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید