امروز برابر است با :4 تیر 1403

کاربرد OPF در سيستمهاي مديريت انرژي

کاربرد OPF در سيستمهاي مديريت انرژي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: رضا دوستي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید