امروز برابر است با :24 خرداد 1403

کاربرد منطق فازی درمطالعات پخش بارشبکه خوزستان

Title: کاربرد منطق فازی درمطالعات پخش بارشبکه خوزستان
Authors: Seyyed-Saeed ollah Mortazavi سیدسعیداله مرتضوی Mehrdad Heidari Orejloo مهرداد حیدری ارجلو
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: سیستم قدرت Power System پخش بار Load Flow منطق فازی Fuzzy Logic

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید