کاربرد ماشین پسماند درشتابدهنده توربوشارژرها


Title: کاربرد ماشین پسماند درشتابدهنده توربوشارژرها
Authors: Ahmad Darabi احمد دارابی Hamid Lesani حمید لسانی Teimoor Ghanbari تیمور قنبری Mohsen Sanati Moghaddam محسن صنعتی مقدم
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: توربوشارژر ماشین پسماند جریان فوکو شتابدهنده مدل دینامیکی گذرایی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines


دیدگاهتان را بنویسید