کاربرد سيستم ايمني مصنوعي در فن آوري اطلاعات


کاربرد سيستم ايمني مصنوعي در مهندسي فن آوري اطلاعات
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید