امروز برابر است با :1 تیر 1403

کاربرد روش نوین کنترل مستقیم توان در یکسوسازهای پی دبلیو ام برای جبران سازی عدم تعادل ولتاژ و نوسانا

Title: کاربرد روش نوین کنترل مستقیم توان در یکسوسازهای پی دبلیو ام برای جبران سازی عدم تعادل ولتاژ و نوسانات بار
Authors: Hamid Iranmanesh حمید ایرانمنش Seyyed-Reza Hadian Amraee سیدرضا هادیان امرئی
Organization: سازمان انرژی اتمی ایران Iran Nueclear Energy
Keywords: شار مجازی عدم تعادل ولتاژ یکسوسازهای PWM

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید