امروز برابر است با :10 خرداد 1402

کاربرد ترکیب طبقه بندها درطبقه بندی مسائل پیچیده

کاربرد ترکیب طبقه بندها درطبقه بندی مسائل پیچیده
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید