امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کارآیی الگوریتم های تکاملی دربهینه سازی مسئله توزیع اقتصادی قدرت الکتریکی چندماهه

Title: کارآیی الگوریتم های تکاملی دربهینه سازی مسئله توزیع اقتصادی قدرت الکتریکی چندماهه
Authors: Hossein Mohammadian Bishe حسین محمدیان بیشه Nikbakhsh Javadian نیک بخش جوادیان
Organization: شرکت برق منطقه ای مازندران Mazandaran Regional Electric Company
Keywords: توزیع اقتصادی قدرت الگوریتم های تکاملی بهینه سازی چند هدفه کاهش آلایندگی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید