امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کابلهاي o.p.g.w

کابلهاي o.p.g.w
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين حاج محمديان باغبان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید