امروز برابر است با :7 اسفند 1402

چگونگي همزمان كردن شبكه هاي مخابراتي

چگونگي همزمان كردن شبكه هاي مخابراتي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ناصر يوسف زاده اوصالو

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید